An duo lorem altera gloriatur. No imperdiet adver sarium pro. No sit sumo lorem. Mei ea eius elitr consequ untur. In mel aeterno.
1-677-124-44227

184 Main Collins Street | West Victoria 8007

Follow us on Social media

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin.

0765 390 791

Program programari 09:00-22:00

office@rovent.ro

office@rovent.ro

Top

Procedură de lucru pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile

 

 

1. Scopul procedurii

Prezenta procedură stabileşte un set general de măsuri privind modul de efectuare a lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile.

 

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul ROVENT la efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile.

 

3. Definiţii/Terminologie

3.1. Ignifugarea – operaţia de tratare a unui material combustibil cu ignifuganţi numiţi antipirene în scopul modificării capacităţii de aprindere a arderii independente şi a propagării flăcării.

3.2. Substanţa ignifugă – este un inhibitor de flacără care se aplică pe produse combustibile pentru a le conferi proprietăţi ca imediat după îndepărtarea sursei de aprindere, propagarea flăcării în masa lor să încetinească sau să înceteze.

3.3. Limita de rezistenţă la foc – este durata de timp până la care elementul de construcţie îşi pierde capacitatea de rezistenţă la foc într-un incendiu standard.

3.4. Producătorul (fabricant, reprezentantul fabricantului, importator, etc.) este partea responsabilă pentru produsul/sistemul ignifug şi care poate garanta respectarea asigurării calităţii acestuia.

3.5. Termenul de valabilitate – este limita de timp stabilită de producător, până la care produsul/sistemul ignifug îşi păstrează caracteristicile specifice.

3.6. Incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.

 

4. Documente de referinţă

4.1. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.

4.2. Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.

4.3. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

4.4. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; modificat si completat cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 112 / 16.07.2014

4.5. C58 – 1996 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii;

4.6. C56 – 1985 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;

4.7. SR EN 652/2009 – Determinarea eficacităţii ignifugării;

4.8. SR EN 7248/2009 – Metode de determinare a propagării flăcării pe suprafaţa materialelor;

4.9. Specificaţii tehnice ale vopselelor de ignifugare.

 

5. Conţinutul procedurii:

 • a) precizări privind modul de efectuare a lucrărilor

Lucrările de ignifugare a materialelor combustibile sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Ignifugator, cod COR 714107.

La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unităţile de competenţă specifice.

La efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

 

 1. precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate

Manager: POPESCU VLADIMIR-MIHAI

 

 • să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
 • să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor contractate;
 • să asigure utilizarea numai a produselor certificate;
 • asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice necesare pentru efectuarea lucrărilor;
 • asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Ignifugator, cod COR 714107;
 • să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat în efectuarea lucrărilor.

 

Responsabil cu execuţia: CALUTU STEFANITA

 • să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
 • să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de calitate şi la termenele stabilite;
 • coordonează activitatea echipei de muncitori;
 • utilizează numai produse certificate;
 • asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite pentru efectuarea lucrărilor.

 

Personalul

 • să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
 • să respecte prevederile procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite pentru efectuarea lucrărilor.

 

 1. precizări privind asigurarea resurselor

c.1. resurse umane/personal

– deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor;

Calutu Stefanita este responsabil de executarea lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile, avand ocupatia de Ignifugator, conform certificatului de formare profesionala Seria F, nr. 0177129 emis la data de 11.05.2011 de catre Centrul de formare profesionala AUSTING COM SRL.

– asigurarea instruirii ; Instruirea personalului se asigură prin participarea la programe de formare profesională specifice, organizate de către centre de formare profesională autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni de training organizate de către producători şi/sau distribuitori de echipamente specifice, precum şi la simpozioane, conferinţe şi expoziţii.

– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă; Înregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute în registru / dosar / format electronic de către compartimentul de resurse umane / asigurarea calităţii / conducătorul locului de muncă, etc..

 

c.2. infrastructură

– clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate:

Punctul de lucru este depozitul din Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp D, parter, sect.6. Depozitul este echipat corespunzator cu aparate, echipamente de lucru si de protectie. Depozitul este racordat la apa, canalizare si electricitate.

– servicii suport (transport, comunicare, etc.);

ROVENT dispune de 2 autoturisme si 1 autoutilitara (duba) pentru transportul aparatelor si echipamentelor de lucru.Ca mijloace de comunicare amintim telefoane mobile, internet (email, retele de socializare).

c.3. mediul de lucru;

Lucrarile vor fi efectuate cu respectarea normelor si conditiilor de ordin tehnic: umiditatea lemnului: maxim 18% , umiditatea atmosferica: maxim 70% si temperatura atmosferica – minim 10 grade Celsius;

 

 1. servicii către clienţi

d.1. analiza cererilor clienţilor;

Cererea este preluata si analizata de catre departamentul de vanzari, in frunte cu dl. Calutu Stefanita, iar oferta de pret este intocmita in urma unei vizionari efectuate la sediul beneficiarului sau ca urmare a discutiilor avute cu acesta.

d.2. modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor ;

La finalizarea lucrărilor, clienţilor le este pus la dispoziţie un chestionar de evaluare a satisfacţiei, iar după completare acesta este analizat de către personalul special destinat în acest sens. Concluziile rezultate din chestionar vor fi aduse la cunoştinţă managerului iar acesta va dispune măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe constatate de către client.

d.3. modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor;

Reclamatiile sunt inregistrate de catre departamentul de vanzari si evaluate de catre directorul departamentului care va efectua vizite la sediul beneficiarului si va purta discutii cu acesta, urmand a se stabili cauza si metoda de solutionare a reclamatiilor.

 1. e) evidenţe

– evidenţa lucrărilor efectuate;

– evidenţa clienţilor;

– evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate;

Evidenţele se păstrează în registru / dosar / format electronic, de către RESPONSABILUL DE LUCRARI

– evidenţa rapoartelor de încercare emise de laboratoare autorizate şi acreditate conform legii.

 

 1. măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a apariţiei acestora

Masurile de remediere se adopta in urma vizionarii spatiului unde au fost efectuate lucrarile de ignifugare necorespunzatoare, pe baza constatarilor de la fata locului si in urma rezultatelor inregistrate in Raportul de Incercari emis de catre un laborator acreditat pentru incercari la foc. Va fi analizata documentatia emisa inainte si la finalizarea lucrarilor (Procesul verbal de preluare front de lucru si Procesul verbal de receptie provizorie) si se vor stabili masurile de remediere, dupa caz (ex: efectuarea de noi lucrari de ignifugare)

Printre masurile de prevenire se enumera participarea personalului la diferite programe de formare profesională specifice si instruirea operatorilor in mod periodic (legislatie, normative, proceduri de lucru).

Director

CUM LUCRAM

Proces simplu si rapid

a
a

Programare in max 24h

a

Inspectie Gratuita

a

Oferta de pret corecta

a

Lucrare de calitate

De ce sa alegi serviciile ROVENT?

a
 • Promptitudine si respect pentru fiecare lucrare executata
 • Cea mai buna oferta de pe piata pentru companii
 • Toate serviciile de întretinere cladiri, prin intermediul unui singur furnizor
 • Cel mai avantajos raport calitate-pret de pe piata
 • Aparatură de ultima generatie, manuita de personal calificat
 • Consiliere gratuita in alegerea solutiei care vi se potriveste cel mai bine;
 • Suport tehnic de specialitate. Gasim solutiile optime nevoilor dumneavoastra

Suntem aici pentru orice intrebare ai despre serviciile noastre.

SUNA-NE

076 539 079